Säännöt

VUODEN MOPSI-KILPAILU
Kilpailuun voivat osallistua kaikki puhdasrotuiset mopsit. Ainakin yhden koiran omistajista on oltava Suomen Mopsikerho ry:n jäsen.

Kaikki viralliset Suomessa järjestetyt näyttelyt otetaan huomioon. Kilpailussa lasketaan viiden (5) parhaan näyttelyn pisteet viideltä (5) eri tuomarilta. Pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti. Kansainvälisistä näyttelyistä ja rodun erikoisnäyttelystä annetaan jokaiselle sijoittuneelle kaksi (2) lisäpistettä.

Ryhmä- ja Best In Show-sijoituksista jaetaan alla olevan taulukon mukaiset lisäpisteet. Kilpailussa sijoitetaan kymmenen (10) eniten pisteitä saanutta urosta ja narttua, joista parhaan pistemäärän saavuttanut koira on Vuoden mopsi eli ROP-mopsi ja vastakkaisen sukupuolen paras on vuoden VSP-mopsi.

Jos kaksi tai useampi koira saa saman pistemäärän, ratkaistaan voittaja seuraavin perustein: Viiden (5) parhaan näyttelyn suurempi yhteenlaskettu ROP pistemäärä. Viiden (5) parhaan näyttelyn suurempi kansainvälisten näyttelyiden lukumäärä.

Säännöt voidaan muuttaa vuosikokouksessa, mutta muutokset astuvat aina voimaan vasta seuraavan kilpailuvuoden alusta.

Omistaja ilmoittaa itse tulokset pistelaskijalle seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

VUODEN VETERAANI-KILPAILU
Viisi (5) parasta veteraania sijoitetaan Vuoden Veteraani-kilpailussa. Vuoden Veteraani-kilpailussa otetaan huomioon viiden (5) parhaan näyttelyn pisteet, jossa koira on ollut joko ROP- tai VSP-veteraani ja ne tulee olla viideltä (5) eri tuomarilta. Pisteet lasketaan Vuoden Mopsi-kilpailun pistetaulukon perusteella siten, että ROP- ja VSP-veteraani saavat pisteensä ROP ja VSP kohdan mukaan. Näyttelyyn osallistuneiden koirien määrä vaikuttaa myös veteraanien pisteisiin. Kansainvälisistä näyttelyistä ja rodun erikoisnäyttelystä ROP- ja VSP-veteraani saavat kaksi (2) lisäpistettä. Myös veteraaneille jaetaan pisteet BIS-sijoituksista. Muilta osin noudatetaan samoja sääntöjä kuin Vuoden Mopsi-kilpailussa.

Veteraani voi kilpailla myös Vuoden Mopsi-kilpailussa normaalisti sijoitustensa mukaan.

VUODEN PENTU-KILPAILU
Kymmenen (10) parasta pentua sijoitetaan Vuoden Pentu-kilpailussa. Vuoden Pentu-kilpailussa otetaan huomioon viiden (5) parhaan näyttelyn pisteet, jossa koira on ollut joko ROP- tai VSP-pentu ja ne tulee olla viideltä (5) eri tuomarilta. Pennut saavat pisteensä aina pistetaulukon ensimmäisen kohdan mukaan siten, että ROP-pentu saa kuusi (6) ja VSP-pentu neljä (4) pistettä. Koiramäärä ei vaikuta pentujen pisteisiin. Koska pentuluokat ovat epävirallisia, otetaan huomioon myös kaikki epävirallisten pentunäyttelyiden ROP- ja VSP-pentu sijoitukset. Kansainvälisistä näyttelyistä ja rodun erikoisnäyttelystä saavat ROP- ja VSP-pentu myös kaksi (2) lisäpistettä.Myös pennuille jaetaan lisäpisteet RYP- ja BIS-sijoituksista. Muilta osin noudatetaan samoja sääntöjä kuin Vuoden Mopsi-kilpailussa.

Pentu voi osallistua kesken vuotta myös Vuoden Mopsi-kilpailuun sen tullessa juniori-ikään.

Lisäpisteet
Kaikille KV- ja erikoisnäyttelyssä sijoittuneille jaetaan kaksi (2) lisäpistettä.

VUODEN KASVATTAJA-KILPAILU
Viisi (5) parasta kasvattajaa sijoitetaan Vuoden Kasvattaja-kilpailussa. Vuoden Kasvattaja -kilpailussa otetaan huomioon viiden (5) parhaan näyttelyn pisteet ja ne tulee olla viideltä (5) eri tuomarilta. Kasvattajan tulee olla saanut kunniapalkinnon näyttelystä, jotta sille jaetaan pisteitä.

Vuoden Kasvattaja- pisteet lasketaan seuraavan taulukon mukaisesti.

Lisäpisteet
Kaikille erikoisnäyttelyssä sijoittuneille kasvattajaryhmille jaetaan kaksi (2) lisäpistettä.

ROP-kasvattajalle jaetaan kahdeksan (8) lisäpistettä.

Ps. Vuosikokous päätti uusista Vuoden Mopsi-kilpailun säännöistä. Nämä siis kumoavat Mopsi lehdessä 1.2010 olevat säännöt.