Suomen Mopsikerho ry.n

Kasvattajalista

Nämä kasvattajat ovat Suomen Mopsikerho ry:n ja Suomen Kennelliiton jäseniä ja ovat lupautuneet noudattamaan eläinsuojelulakia, sekä toimimaan hyvän kenneltavan mukaisesti ja kasvattamaan rotumääritelmän mukaisia mopseja. Nämä kasvattajat ovat allekirjoittaneet 1.1.2016 voimaan tulleen kasvattajasitoumuksen, jossa sitoutuvat noudattamaan Suomen Mopsikerho ry:n laatimia jalostuksen ohjesääntöjä.

These breeders are members of The Pug Dog Club of Finland and The Finnish Kennel Club. They have agreed to follow the animal proteciton laws and breeding with a good kennel manners and seeking to breed pure, healthy and breed standard pugs.

HUOM! korvaa sähköpostiosoitteen (a) merkillä @ / NOTICE! Compensate e-mail addresses (a) with @ symbol
Kasvattajalistalle pääsyn anomukset jalostustoimikunnan sihteerille, osoitteeseen jalostustoimikunta(a)suomenmopsikerho.fi
Jos kasvattajalistan tietoihin tarvitsee tehdä muutoksia, niiden ilmoitukset kerhon internetsivuista vastaavalle henkilölle.

alla SITOUMUSKASVATTAJAT jotka
noudattavat yhdistyksen jalostusohjesääntöjä

MUUT KASVATTAJAT