Tietosuojaseloste

1. TIETOSUOJASELOSTEEN NIMI

Suomen Mopsikerho ry:n jäsenrekisterien tietosuojaseloste.

2. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Suomen Mopsikerho ry. Helsinki
Yhteystiedot: http://www.suomenmopsikerho.fi

3. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Nimi: Ilpo Ojala
Tehtävä: Suomen Mopsikerho ry:n puheenjohtaja
Sähköposti: puheenjohtaja(a)suomenmopsikerho.fi

Nimi: Mari Puttonen
Tehtävä: Suomen Mopsikerho ry:n jäsensihteeri
Sähköposti: jasensihteeri(a)suomenmopsikerho.fi

Lisäksi jäsentietoja käsittelevät yhdistyksen johtokunnan jäsenet käsitellessään jäseniä koskevia asioita. Yhdistyksen tapahtumien järjestäjillä on myös käytettävissään jäsentietoja ja muita henkilötiedoiksi luokiteltavia tietoja siltä osin kuin se on tapahtuman järjestämisen kannalta tarpeellista.

4. REKISTERIN TARKOITUS

• Jäsenyyden hoitoon liittyvät tehtävät:
o jäsentietojen ylläpito
o jäsenmaksujen laskutus
o jäsenlehtien ja kirjeiden postitus

Muut yhdistyksen säännössä mainitut tarpeelliset tehtävät.

5. REKISTERIN TIETOLÄHTEET

• Jäsenten tekemien ilmoitusten ja muutosilmoitusten perusteella ylläpidettävä rekisteri
• Pentuejäsenet ilmoittaa kasvattaja ko. henkilöiden suostumuksella.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

• Nimi-, osoite- ja yhteystiedot (joskus myös syntymäaika)
• Jäsenyyslajit, kuten: vuosijäsen, perhejäsen, kunniajäsen jne. ja niihin liittyvät tiedot, esim. liittymispäivä.
• Luottamustehtävät: yhdistyksen toimihenkilöiden tiedot.
• Tieto siitä, että kuuluuko Suomen Mopsikerho ry:n ja Suomen Kennelliitto ry:n jäsenyyteen.
• Tieto siitä, milloin henkilö on liittynyt jäseneksi / eronnut. Rekisterissä voidaan säilyttää tietoja vielä jonkin aikaan yhdistyksestä tai järjestöstä eroamisen jälkeen
• Verkko- ja mobiilipalveluiden käyttötiedot, kuten
o Selailu-, loki- ja palvelutapahtumatiedot.
• Verkkotunnistetiedot sekä tiedot käytetystä kanavasta, sovelluksesta, laitteesta ja selaimesta, kuten
o Laitteen malli
o Käytetyn sovelluksen tiedot
o Käytetyn selaimen ja käyttöjärjestelmän tiedot
o Verkkotunnistetiedot, kuten evästeet ja ip-osoitteet, laskennallinen tunniste Istuntotunnisteet: aika ja kesto
• Sijaintitiedot (GPS, WLAN tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla muodostetut paikkatiedot) asiakkaan suostumukseen perustuen
• Tietojärjestelmissä tiedon käsittelyyn liittyvät tiedot

7. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Yhdistyksen verkkopalvelussa käytettävillä evästeillä ja muilla internettunnisteilla mahdollistetaan verkkopalveluiden toteutus sekä parannetaan palvelun turvallisuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Verkkopalvelussa kerättävän tiedon perusteella yhdistys voi analysoida ja kehittää palveluitaan tietäen mitkä tietosisällöt kiinnostavat käyttäjiä ja miten verkkopalvelua käytetään. Tietoja voidaan hyödyntää myös yhdistyksen ja sen viestinnän ja tiedotuksen kohdentamisessa sekä tiedotustoimenpiteiden optimoinnissa.

Verkkopalvelun käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Ellei evästetoiminto ole käytössä, on mahdollista, ettei kaikkia yhdistyksen verkkosivuston palveluita voi käyttää.

8. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Tietoja ei luovuteta ulkopuolelle. Tietoja käytetään vain yhdistyksen toiminnassa.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

ATK:n avulla käsiteltävät jäsen- ja henkilötiedot:
• Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Pääsy tiedostoihin on suojattu normaaleilla tietoturvamenettelyillä käyttöoikeuksineen, salasanoineen ja palomuureineen.
• Rekisterin tietosisältö on tallennettu exel-tiedostoon.

10. TARKASTUSOIKEUS

• Rekisteröity henkilö tai hänen valtuuttamansa edustajansa voi tarkastaa, mitä tietoja henkilöstä on merkitty henkilörekisteriin, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti Suomen Mopsikerho ry:n jäsensihteerille ja kirje on omakätisesti tai valtuutetun allekirjoitettava. Pyynnössä on kerrottava henkilön nimi ja osoite sekä puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

11. REKISTERITIETOJEN KORJAAMINEN

• Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
• Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamatta jättämisestä kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 HELSINKI. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön (ks. tiedot edellä).

• Tämä rekisteriseloste on hyväksytty Suomen Mopsikerho ry:n johtokunnan kokouksessa huhtikuussa 2018.