MOPSI

Mopsien PEVISA ajalle 2023-2027

 

Pevisa ajalle 1.1.2024-31.12.2027

Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva polvitutkimus- ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kk. Rekisteröinnin raja-arvona on patellaluksaation aste 2 ja tuloksen 1 tai 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Astutushetkellä tulee molemmilla vanhemmilla olla voimassa oleva hyväksytty kävelytesti, kummallakaan vanhemmalla ei saa olla astutushetkellä voimassa olevaa hylättyä kävelytestitulosta.