VÄLITYKSESSÄ OLEVAT PENTUEET 
myös aikuiset kodin vaihtajat

 

Alla pentuvälitykseen ilmoitetut pentueet täyttävät alla olevat jalostuksen ohjesäännöt >>

Sivut päivitetään noin viikon kuluessa

Kennel Alaunt Carlin

Pentue  jalostustietojärjästelmässä


Sukusiitos %

3,13%

Kasvattajan kotisivut

Facebook/ Alaunt Carlin

pentueen syntymäaika/luovuts
26.01.2024 / 26.03.2024

syntynyt
4 fawn narttua

myynnissä
3 fawn narttua

Kasvattaja
Kirsi Mettälä, 49400 Hammina


Puhelin
0440885441


Sähköposti
alauntcarlin(a)gmail.com

Enkanto Magiko Carte Blance    
Isä BOAS testi    Silmät    Polvet    Näyttelyt   
  X X X X
       
Emä BOAS testi Silmät Polvet Näyttelyt
  X X X X
         

Lisätietoja:

Pentuvälitykseen pääsee pentueet, jotka täyttävät alla olevat jalostuksen ohjesäännöt.

Pentuvälitys

Kennelliitto velvoittaa rotuyhdistyksen laatimaan jalostuksen ohjesäännöt. Yhdistyksen kasvattajalistalla olevat kasvattajat ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen laatimia jalostuksen ohjesääntöjä.

Suomen Mopsikerho ry:n jalostuksenohjesäännöt on laatinut jalostustoimikunta ja hyväksynyt yhdistyksen johtokunta.
Jalostuksen ohjesäännöt otetaan käyttöön  23.01.2023 alkaen

Jalostustoimikunnan suositukset tulevalle pentueelle
- Jalostuksessa olisi suotavaa neljän-viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25%

Sivut päivitetään noin viikon kuluessa

Käytön rajoitukset

Urosten käytön rajoitukset:
- Näyttelyssä vähintään 2 x EH kahdelta eri tuomarilta tai hyväksytty jalostustarkastus.
- Uroksen elinikäisen jälkeläismäärän ei tulisi ylittää 5% rodun populaatiossa yhden sukupolven (4vuotta) aikana syntyneistä pennuista.

Nartun käytön rajoitukset:
-Näyttelyssä 2 x EH kahdelta eri tuomarilta tai hyväksytty jalostustarkastus.
- Narttu tulee olla 18 kuukautta vanha, eikä saa olla yli seitsemän (7) vuotta vanha pentueen syntyessä.
- Nartulla voidaan teettää enintään viisi (5) pentuetta siten, että nartun edellisestä penikoimisesta on pentueiden syntymien välisen ajan oltava vähintään 10kuukautta, mutta tätä tiheämpi pennutus sallitaan alle 7-vuotiaalle nartulle yhdenkerran. Tämän jälkeen on oltava vähintään 1,5 vuotta väliä seuraavaan pentueeseen.
- Nartun jalostusoikeuden haltijan tulee olla Suomen Mopsikerho ry:n jäsen.

Terveys

Hengitys:
Jalostuskoirista molemmilla  osapuolilla on oltava hyväksytty BOAS-testi suoritettuna ennen astutusta 1.1.2024 alkaen.
Koiraa, jolla on todettu hengitysvaikeuksia, tai koiraa, jonka hengitysteitä on operoitu, ei saa käyttää jalostukseen.

Silmät:
Virallinen silmälausunto Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Silmätutkimukselle ei ole alaikärajaa. Alle vuoden ikäiselle tutkimus on voimassa korkeintaan yhden vuoden lausuntopäivästä, muuten silmälausunto on voimassa 24 kk. PRA ja perinnöllisiä kaihi tapauksia/epäilyjä ei saa käyttää jalostukseen. Jalostustoimikunta ei suosittele yhdistelmiä, missä molemmilta vanhemmilta tulee samoja perinnölliseksi katsottavia silmäsairauksia. Keratiitin/pigmentin osalta vakavan lausunnon saanutta ei saa yhdistää toiseen vakavan lausunnon saaneeseen. Suotavaa olisi käyttää jalostukseen terveeksi tutkittuja koiria.

Polvet:
Virallinen polvilausunto Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Koiran on oltava tutkimushetkellä vähintään vuoden ikäinen. Alle kolmevuotiaana tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Vähintään toisella oltava nollan (0/0) polvet. Raja-arvo 1

Immuniteettiongelmat:
Allergista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

Hylkäävät virheet:
: Rotumääritelmässä luetellut hylkäävät virheet ovat vikoja, joita jalostuksessa ei saa käyttää. Hylkääviä virheitä ovat: aggressiivisuus tai voimakasarkuus, selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.

- Sairasta yksilöä ei saa käyttää jalostukseen.

Tutkimustulokset sekä näyttelytulokset on oltava voimassa ennen astutusta. Näyttelytulokset voivat olla myös ulkomailta.

Poikkeukset:
- Viralliset terveystarkistukset eivät koske ulkomaalaisessa rekisterissä ja omistuksessa olevia uroksia. - Perustelluista syistä johtuen voi jalostustoimikunta tapauskohtaisesti harkita poikkeamista näistä suosituksista. Poikkeuslupa on haettava 1 kk ennen astustusta. Poikkeusluvat eivät saa olla jatkuvaa käytäntöä samalta kasvattajalta.

Kasvattajan on noudatettava eläinsuojelulakia ja hyvää kenneltapaa.