VÄLITYKSESSÄ OLEVAT PENTUEET 
myös aikuiset kodin vaihtajat

 

Alla pentuvälitykseen ilmoitetut pentueet täyttävät alla olevat jalostuksen ohjesäännöt >>

Sivut päivitetään noin viikon kuluessa

Pentuvälitykseen pääsee pentueet, jotka täyttävät alla olevat jalostuksen ohjesäännöt.

Pentuvälitys

Kennelliitto velvoittaa rotuyhdistyksen laatimaan jalostuksen ohjesäännöt. Yhdistyksen kasvattajalistalla olevat kasvattajat ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen laatimia jalostuksen ohjesääntöjä.

Suomen Mopsikerho ry:n jalostuksenohjesäännöt on laatinut jalostustoimikunta ja hyväksynyt yhdistyksen johtokunta.
Jalostuksen ohjesäännöt otetaan käyttöön  23.01.2023 alkaen

Jalostustoimikunnan suositukset tulevalle pentueelle
- Jalostuksessa olisi suotavaa neljän-viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25%

Sivut päivitetään noin viikon kuluessa

Käytön rajoitukset

Urosten käytön rajoitukset:
- Näyttelyssä vähintään 2 x EH kahdelta eri tuomarilta tai hyväksytty jalostustarkastus.
- Uroksen elinikäisen jälkeläismäärän ei tulisi ylittää 5% rodun populaatiossa yhden sukupolven (4vuotta) aikana syntyneistä pennuista.

Nartun käytön rajoitukset:
-Näyttelyssä 2 x EH kahdelta eri tuomarilta tai hyväksytty jalostustarkastus.
- Narttu tulee olla 18 kuukautta vanha, eikä saa olla yli seitsemän (7) vuotta vanha pentueen syntyessä.
- Nartulla voidaan teettää enintään viisi (5) pentuetta siten, että nartun edellisestä penikoimisesta on pentueiden syntymien välisen ajan oltava vähintään 10kuukautta, mutta tätä tiheämpi pennutus sallitaan alle 7-vuotiaalle nartulle yhdenkerran. Tämän jälkeen on oltava vähintään 1,5 vuotta väliä seuraavaan pentueeseen.
- Nartun jalostusoikeuden haltijan tulee olla Suomen Mopsikerho ry:n jäsen.

Terveys

Hengitys:
Jalostuskoirista molemmilla  osapuolilla on oltava hyväksytty BOAS-testi suoritettuna ennen astutusta 1.1.2024 alkaen.
Koiraa, jolla on todettu hengitysvaikeuksia, tai koiraa, jonka hengitysteitä on operoitu, ei saa käyttää jalostukseen.

Silmät:
Virallinen silmälausunto Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Silmätutkimukselle ei ole alaikärajaa. Alle vuoden ikäiselle tutkimus on voimassa korkeintaan yhden vuoden lausuntopäivästä, muuten silmälausunto on voimassa 24 kk. PRA ja perinnöllisiä kaihi tapauksia/epäilyjä ei saa käyttää jalostukseen. Jalostustoimikunta ei suosittele yhdistelmiä, missä molemmilta vanhemmilta tulee samoja perinnölliseksi katsottavia silmäsairauksia. Keratiitin/pigmentin osalta vakavan lausunnon saanutta ei saa yhdistää toiseen vakavan lausunnon saaneeseen. Suotavaa olisi käyttää jalostukseen terveeksi tutkittuja koiria.

Polvet:
Virallinen polvilausunto Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Koiran on oltava tutkimushetkellä vähintään vuoden ikäinen. Alle kolmevuotiaana tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Vähintään toisella oltava nollan (0/0) polvet. Raja-arvo 1

Immuniteettiongelmat:
Allergista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

Hylkäävät virheet:
: Rotumääritelmässä luetellut hylkäävät virheet ovat vikoja, joita jalostuksessa ei saa käyttää. Hylkääviä virheitä ovat: aggressiivisuus tai voimakasarkuus, selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.

- Sairasta yksilöä ei saa käyttää jalostukseen.

Tutkimustulokset sekä näyttelytulokset on oltava voimassa ennen astutusta. Näyttelytulokset voivat olla myös ulkomailta.

Poikkeukset:
- Viralliset terveystarkistukset eivät koske ulkomaalaisessa rekisterissä ja omistuksessa olevia uroksia. - Perustelluista syistä johtuen voi jalostustoimikunta tapauskohtaisesti harkita poikkeamista näistä suosituksista. Poikkeuslupa on haettava 1 kk ennen astustusta. Poikkeusluvat eivät saa olla jatkuvaa käytäntöä samalta kasvattajalta.

Kasvattajan on noudatettava eläinsuojelulakia ja hyvää kenneltapaa.