Kennelliiton hallituksen 15.12.2016 hyväksymä.
Voimassa 15.12.2016 alkaen.

Tämä ohje täydentää Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman sääntöä (valtuusto 30.11.2008) ja Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman ohjetta (PEVISA-ohje, hallitus 28.8.2008).

1 Yleiset määräykset

Koirien rasituksensietoa sekä kykyä hengittää normaalisti arvioidaan kävelytestin ja siihen kuuluvan kliinisen tutkimuksen avulla. Kennelliitto hyväksyy virallisiksi tämän ohjeen mukaisesti suoritetut kävelytestit sekä niiden tulokset.

Kävelytesti on suoritettava koiran omistajan kotimaassa tai Suomessa.

Tuontikoirista, ulkomaisista jalostuskoirista ja tuontisperman osalta Kennelliitto hyväksyy testaustuloksia erillisen päätöksen mukaisesti. Testituloksesta tulee käydä ilmi, että koira on ollut tunnistusmerkitty tutkimushetkellä.
2 Osallistumisoikeus

Kävelytesti on tarkoitettu lyhytkuonoisille roduille, joissa esiintyy ylähengitysteiden ahtauman aiheuttamia oireita. Kävelytestin tarkemmassa suoritusohjeessa (Kävelytestin järjestäminen) listataan rodut, joilla testi on virallinen.

Kävelytestiin voivat osallistua vähintään 18 kuukauden ikäiset koirat, jotka täyttävät Kennelliiton voimassa olevat tunnistusmerkintä- ja rokotusmääräykset. Tunnistusmerkintä on aina tarkastettava testauksen yhteydessä.

Kävelytestiin ei saa osallistua
• koira, jolla on hengitysvaikeuksia tai niihin viittaavia oireita
• koira, jonka hengitysteitä on korjattu kirurgisesti
• sairas koira
• narttu alle 30 vrk ennen synnytystä tai alle 75 vrk synnytyksen jälkeen.

Kävelytestissä noudatetaan Kennelliiton antidopingsääntöä sekä yleistä jääviyssääntöä
3 Testausmenettely

Kennelliitto nimeää kävelytestiin perehtyneet eläinlääkärit, jotka voivat valvoa Kennelliiton hyväksymiä kävelytestejä. Testissä tulee aina olla paikalla valvova eläinlääkäri.

Valvova eläinlääkäri päättää koiran alkututkimuksen perusteella voiko koira osallistua testiin. Eläinlääkäri voi myös eläinsuojelullisin perustein keskeyttää testin. Koira kuitenkin testataan aina omistajan vastuulla.

Kävelytesti tehdään erillisen, Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan hyväksymän ohjeistuksen (Kävelytestin järjestäminen) mukaisesti.

Testin kulku lyhyesti:
1. Koiran sydämen sykkeen ja ruumiinlämmön mittaus sekä yleistilan arviointi
2. 1000 metrin kävely taluttimessa
3. Koiran arviointi palautumisajan jälkeen: sydämen syke, ruumiinlämpö, yleistila.

Koiran on oltava kävelyn jälkeinen palautumisaika samassa tilassa, jossa kävely suoritettiin. Koiraa ei saa viilentää muuten kuin tarjoamalla sille vettä (poikkeuksena eläinsuojelulliset syyt).

Kävelytestiin liittyvät kliiniset tutkimustulokset sekä varsinaisen kävelytestin tulos merkitään tätä tarkoitusta varten laadittuun Kennelliiton kävelytestilomakkeeseen, joka toimitetaan Kennelliittoon.
4 Kävelytestin tulokset ja testin uusiminen

Kävelytestin tulos määräytyy koiran testisuorituksen ja/tai kliinisen tutkimuksen perusteella valvovan eläinlääkärin päätöksellä:

Testin tulos & Selite

Hyväksytty
Koira kävelee/ravaa 1000 metriä vaaditussa ajassa ja palautuu siitä riittävästi palautumisajan kuluessa.

Hylätty
• Koiralla on eläinlääkärin suorittaman alkuarvioinnin perusteella merkkejä vakavista hengitystieoireista (joihin kuuluu myös vakava hypertermia).
• Eläinlääkäri keskeyttää käynnissä olevan testin vakavien hengitystieoireiden vuoksi.
• Koira ei suoriudu testistä ja/tai palaudu riittävästi vaaditussa ajassa.

Keskeytetty
• Eläinlääkäri havaitsee koirassa jonkin muun näkyvän sairauden tai oireen, joka kokonaan estää koiraa osallistumasta testiin tai estää testin jatkamisen sen jo alettua.
• Testi keskeytetään koiran omistajan tai kävelyttäjän toimesta.
Kävelytestin tulos sekä mahdollisen keskeytyksen syy tulevat näkyviin Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.

Jos valvova eläinlääkäri havaitsee testitilaisuudessa kohtuuttoman häiriötekijän, testi keskeytetään, eikä koiralle merkitä tulosta.

Hylätyn testin voi uusia kerran, aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua.
Keskeytetyn testin voi uusia kaksi kertaa. Tällöin uusintaosallistumiselle ei ole aikarajaa.

5 Poikkeustapaukset
Kennelliiton jalostustieteellisellä toimikunnalla on oikeus erittäin painavista syistä yksittäisessä poikkeustapauksessa myöntää erivapaus tämän ohjeen määräyksistä.