Lomakkeet

Terveyskyselyt

>> Mopsien terveyskysely(PDF)
>> Sähköinen lomake

Tämä lomake toimitetaan jalostustoimikunnan sihteerille


Pentuvälityslista

Palauta alla oleva lomake täytettynä pentyvälittäjälle.

>> Pentueilmoitus-lomake (PDF)
>> Sähköinen lomake

Ilmoitus on näkyvillä pentuvälityksen listalla pääsääntöisesti kuukauden ajan (1 kk), ellei kasvattaja erikseen ilmoita haluavansa jatkaa ilmoituksen näkyvilläoloaikaa.

Vuosikokouksen valtakirja
>> Valtakirja (PDF)

Kennelnimen puoltohakemus
>> Kennelnimen puoltohakemus (PDF)

Tämä lomake ja kopio kasvattajakurssin todistuksesta toimitetaan puheenjohtajalle

>> PDE/alttiustestitulosten lähetyslomake