Jalostustoimikunta tiedottaa

Tiedotukset

 9.10.2023

            Jalostustoimikunnan terveiset
Osana rodun tervehdyttämistä on aloitettu roturisteytysprojektin suunnittelu.
Roturisteytyksen
suunnitteluun on päädytty mopsin hengitys
- ja lämmönsäätelykyvyn kohentamiseksi. Mopsin hurmaava
luonne halutaan säilyttää kuonon pidentyessä.

Jalostuksessa tulee huomioida vuoden 2024 alussa vaadittavan pentueen molemmilta vanhemmilta

hyväksytty BOAS
-testitulos. Mopsin kanssa voi osallistua eri järjestäjien testeihin sen mukaan kuin niissä on
tilaa. Suomen Mopsikerho ry:n toimintana BOAS
-testien järjestämisestä kiinnostuneiden pyydetään
olemaan yhteydessä BOAS
-testiyhdyshenkilöihin Helena Kolehmaiseen tai Teija Pynssiin. He neuvovat testin
järjestämisessä ja toimivat yhdyshenkilöinä yhdistyksen suuntaan mm. rahoituksen osalta.

Syyspäivien yhteydessä järjestetyssä
kolmannessa jalostustarkastuksessa ulkomuototuomari Tanya Ahlman-
Stocmari tarkasti kymmenen mopsia
, joista kuusi hyväksyttyä ja neljä hylättyä, hylkäykset puutteellisten
kiveste
en ja operoitujen silmien vuoksi. Tarkastuksessa pilotoitiin sähköistä jalostustarkastuskaavaketta ja
sen lähettämistä tarkastuksen päätyttyä omistajan sähköpostiin, tässä onnistuttiin.

Toiseen webinaarina järjestettyyn kasvattajakahvilaan osallistui 12 jäsentä. Aiheina olivat PEVISA,

jalostuksenohjesäännöt
ja roturisteytyksen suunnittelu.

 

                             ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

9.4.2023

Jalostustoimikunta kokoontui ensimmäisen kerran uudella vuosikokouksessa valitulla kokoonpanolla 9.3.23. Kokouksessa todettiin johtokunnan valinneen vuodelle 2023 toimihenkilöt; Leila Mytty jatkaa pentuvälittäjänä samoin Teija Pynssi kävelytestiyhdyshenkilönä.
Jalostustoimikunta valitisi keskuudestaan uudeksi sihteeriksi Jenna Laurilan. Kokouksessa käytiin läpi ennalta laadittua toimintasuunnitelmaa vuodelle 2023.
Järjestetään webinaari jäsenille terveydyttämisohjelmasta mm. roturisteytys, jalostustarkastukset, pidempikuonoisten mopsien löytäminen jalostuskäyttöön. Torstaina 30.3.23 jalostustoimikunta kokoontui kuukausittaiseen kokoukseen, jossa käsiteltiin mm. Kävelytestin nimen muuttumista vuoden alusta BOAS-testiksi.
Päätettiin ehdottaa johtokunnalle Teija Pynssin työpariksi Helena Kolehmaista.

Oikein mukavaa kesän odotusta "mopsikansalle" toivottaa Jalostustoimikunta

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

Jalostustarkastus Orimattilassa 26.02.2023
sunnuntaina klo 12.00 alkaen
(osoite ja maksutiedot ilmoitetaan osallistujille)

Jalostustarkastuksen suorittaa ulkomutotuomari Tanya Ahlman-Stockmari

Mukaan mahtuu 10 mopsia ilmoittautumisjärjästyksessä.
Jalostustarkastus on rekisteröidyille mopseille à 25e/koira
Jalostustarkastus korvaa jalostusohjesäännön näyttelyvaatimuksen.
Toivotaan paikalle myös pitempikuonoisia mopseja.

ilmoittautumiset 19.02.2023 mennessä
leila.mytty@gmail.com

Terveisin Jalostustoimikunta

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

                                                                                                                               

Jalostustarkastus Forssassa
lauantaina 10.9.2022 

(osoite ja kellonaika ilmoitetaan osallistujille)

Jalostustarkastuksen suorittaa ulkomutotuomari Tanya Ahlman-Stockmari

Mukaan mahtuu 12 mopsia ilmoittautumisjärjästyksessä.
Jalostustarkastus on rekisteröidyille mopseille ja on maksuton.
Ensisijaisesti tarkoitettu koirille, jotka eivät ole käyneet näyttelyissä.

ilmoittautumiset 10.8-22.8.2022 välisenä aikana
leila.mytty@gmail.com

Aurinkoisin terveisin Jalostustoimikunta