Jalostusohjesäännöt

Kennelliitto velvoittaa rotuyhdistyksen laatimaan jalostuksen ohjesäännöt. Yhdistyksen kasvattajalistalla olevat kasvattajat ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen laatimia jalostuksen ohjesääntöjä.

Suomen Mopsikerho ry:n jalostuksenohjesäännöt on laatinut jalostustoimikunta ja hyväksynyt yhdistyksen johtokunta. Jalostuksen ohjesäännöt otetaan käyttöön 01.01.2024

Jalostustoimikunnan suositukset, jotka koskevat sekä urosta, että narttua:
alkaen 01.01.2024Urosten käytön rajoitukset:

- Näyttelyssä vähintään 2 x EH kahdelta eri tuomarilta tai hyväksytty jalostustarkastus
- Uroksen elinikäisen jälkeläismäärän ei tulisi ylittää 5% rodun populaatiossa yhden sukupolven (4vuotta) aikana syntyneistä pennuista.

Nartun käytön rajoitukset:

-Näyttelyssä vähintään 2 x EH kahdelta eri tuomarilta tai hyväksytty jalostustarkastus
- Narttu tulee olla 18 kuukautta vanha, eikä saa olla yli seitsemän (7) vuotta vanha pentueen syntyessä.
- Nartulla voidaan teettää enintään viisi (5) pentuetta siten, että nartun edellisestä penikoimisesta on pentueiden syntymien välisen ajan oltava vähintään 10kuukautta, mutta tätä tiheämpi pennutus sallitaan alle 7-vuotiaalle nartulle yhdenkerran. Tämän jälkeen on oltava vähintään 1,5 vuotta väliä seuraavaan pentueeseen.

Jalostustoimikunnan suositukset tulevalle pentueelle

- Jalostuksessa olisi suotavaa neljän-viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25%

Kasvattajan on noudatettava eläinsuojelulakia ja hyvää kenneltapaa.

Terveys

Hengitys:
Jalostuskoirista molemmilla on oltava hyväksytty BOAS testi suoritettuna . Kummallakaan vanhemmalla ei saa olla astutushetkellä voimassa olevaa hylättyä kävelytestitulosta. Koiraa, jolla on todettu hengitysvaikeuksia, tai koiraa, jonka hengitysteitä on operoitu, ei saa käyttää jalostukseen.

Silmät:
Virallinen silmälausunto Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Silmätutkimukselle ei ole alaikärajaa. Alle vuoden ikäiselle tutkimus on voimassa korkeintaan yhden vuoden lausuntopivästä, muuten silmälausunto on voimassa 24kk . PRA ja perinnöllisiä kaihi tapauksia/epäilyjä ei saa käyttää jalostukseen. Jalostustoimikunta ei suosittele yhdistelmiä, missä molemmilta vanhemmilta tulee samoja perinnölliseksi katsottavia silmäsairauksia. Keratiitin/pigmentin osalta vakavan lausunnon saanutta ei saa yhdistää toiseen vakavan lausunnon saaneeseen. Suotavaa olisi käyttää jalostukseen terveeksi tutkittuja koiria.

Polvet:
Virallinen polvilausunto Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Koiran on oltava tutkimushetkellä vähintään vuoden ikäinen. Alle kolmevuotiaana tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Vähintään toisella oltava nollan (0/0) polvet. Raja-arvo 1

Hylkäävät virheet
Rotumääritelmässä luetellut hylkäävät virheet ovat vikoja, joita jalostuksessa ei saa käyttää. Hylkääviä virheitä ovat: aggressiivisuus tai voimakas arkuus, selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.


Immuniteettiongelmat:
Allergista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

Hylkäävät virheet:
Rotumääritelmässä luetellut hylkäävät virheet ovat vikoja, joita jalostuksessa pitää välttää. Hylkääviä virheitä ovat: aggressiivisuus tai voimakasarkuus, selvästi epänormaali rakenne taikäyttäytyminen.

Sairasta yksilöä ei saa käyttää jalostukseen.

Tutkimustulokset sekä näyttelytulokset on oltava voimassa ennen astutusta. Näyttelytulokset voivat olla myös ulkomailta.Poikkeukset:

  • Viralliset terveystarkastukset eivät koske ulkomaalaisessa rekisterissä ja omistuksessa olevia uroksia.
  • Perustelluista syistä johtuen voi jalostustoimikunta tapauskohtaisesti harkita poikkeamista näistä suosituksista. Poikkeuslupa on haettava 1kk ennen astutusta. Poikkeusluvat eivät saa olla jatkuvaa käytäntöä samalta kasvattajalta.