Jalostusohjesäännöt

Kennelliitto velvoittaa rotuyhdistyksen laatimaan jalostuksen ohjesäännöt. Yhdistyksen kasvattajalistalla olevat kasvattajat ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen laatimia jalostuksen ohjesääntöjä.

Suomen Mopsikerho ry:n jalostuksenohjesäännöt on laatinut jalostustoimikunta ja hyväksynyt yhdistyksen johtokunta. Jalostuksen ohjesäännöt otetaan käyttöön 23.01.2023

Jalostustoimikunnan suositukset, jotka koskevat sekä urosta, että narttua:
alkaen 23.01.2023Urosten käytön rajoitukset:

- Näyttelyssä vähintään 2 x EH kahdelta eri tuomarilta tai hyväksytty jalostustarkastus
- Uroksen elinikäisen jälkeläismäärän ei tulisi ylittää 5% rodun populaatiossa yhden sukupolven (4vuotta) aikana syntyneistä pennuista.

Nartun käytön rajoitukset:

-Näyttelyssä vähintään 2 x EH kahdelta eri tuomarilta tai hyväksytty jalostustarkastus
- Narttu tulee olla 18 kuukautta vanha, eikä saa olla yli seitsemän (7) vuotta vanha pentueen syntyessä.
- Nartulla voidaan teettää enintään viisi (5) pentuetta siten, että nartun edellisestä penikoimisesta on pentueiden syntymien välisen ajan oltava vähintään 10kuukautta, mutta tätä tiheämpi pennutus sallitaan alle 7-vuotiaalle nartulle yhdenkerran. Tämän jälkeen on oltava vähintään 1,5 vuotta väliä seuraavaan pentueeseen.

Jalostustoimikunnan suositukset tulevalle pentueelle

- Jalostuksessa olisi suotavaa neljän-viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25%

Kasvattajan on noudatettava eläinsuojelulakia ja hyvää kenneltapaa.

Terveys

Hengitys:
Jalostuskoirista ainakin toisella osapuolella on oltava hyväksytty BOAS testi suoritettuna (1.1.2024 molemmilla). Koiraa, jolla on todettu hengitysvaikeuksia, tai koiraa, jonka hengitysteitä on operoitu, ei saa käyttää jalostukseen.

Silmät:
Virallinen silmälausunto Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Silmätutkimukselle ei ole alaikärajaa. Alle vuoden ikäiselle tutkimus on voimassa korkeintaan yhden vuoden lausuntopivästä, muuten silmälausunto on voimassa 36kk (1.1.24 alkaen 24kk). PRA ja perinnöllisiä kaihi tapauksia/epäilyjä ei saa käyttää jalostukseen. Jalostustoimikunta ei suosittele yhdistelmiä, missä molemmilta vanhemmilta tulee samoja perinnölliseksi katsottavia silmäsairauksia. Keratiitin/pigmentin osalta vakavan lausunnon saanutta ei saa yhdistää toiseen vakavan lausunnon saaneeseen. Suotavaa olisi käyttää jalostukseen terveeksi tutkittuja koiria.

Polvet:
Virallinen polvilausunto Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Koiran on oltava tutkimushetkellä vähintään vuoden ikäinen. Alle kolmevuotiaana tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Vähintään toisella oltava nollan (0/0) polvet. Raja-arvo 1

Hylkäävät virheet
Rotumääritelmässä luetellut hylkäävät virheet ovat vikoja, joita jalostuksessa ei saa käyttää. Hylkääviä virheitä ovat: aggressiivisuus tai voimakas arkuus, selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.


Immuniteettiongelmat:
Allergista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

Hylkäävät virheet:
Rotumääritelmässä luetellut hylkäävät virheet ovat vikoja, joita jalostuksessa pitää välttää. Hylkääviä virheitä ovat: aggressiivisuus tai voimakasarkuus, selvästi epänormaali rakenne taikäyttäytyminen.

Sairasta yksilöä ei saa käyttää jalostukseen.

Tutkimustulokset sekä näyttelytulokset on oltava voimassa ennen astutusta. Näyttelytulokset voivat olla myös ulkomailta.Poikkeukset:

  • Viralliset terveystarkastukset eivät koske ulkomaalaisessa rekisterissä ja omistuksessa olevia uroksia.
  • Perustelluista syistä johtuen voi jalostustoimikunta tapauskohtaisesti harkita poikkeamista näistä suosituksista. Poikkeuslupa on haettava 1kk ennen astutusta. Poikkeusluvat eivät saa olla jatkuvaa käytäntöä samalta kasvattajalta.