Mopsien enkefaliitti (Pug Dog Encephalitis eli PDE) on vakava aivojen tulehdustila, joka on yksinomaan mopsien sairaus , kuten nimikin kertoo. Se vaikuttaisi olevan lähinnä nuorten ja nuorten aikuisten mopsien sairaus, vaikka sitä on todettu myös keski-ikäisillä mopseilla. Suomessa Mopsien enkefaliittia esiintyy yksittäisillä koirilla, mutta sairauden vakavuuden vuoksi Suomen mopsikerho ry tukee sen ennaltaehkäisyä viimeisimpien tutkimustulosten valossa.

Syyt

Sairastumisen syyt eivät vielä ole tiedossa - sen ei uskota olevan infektion aiheuttama. Se uskotaan olevan ainakin osittain perinnöllinen sairaus. Amerikkalaisissa tutkimuksissa on löydetty haplotyyppi, joka molemmilta vanhemmilta perittynä nostaa sairastumisriskiä 12.75%.

Ennuste

PDE on nopeasti etenevä sairaus, jolle ei valitettavasti ole parannuskeinoa. Mopsien enkefaliitista kärsivän koiran ennuste ei ole hyvä, mutta joissakin tapauksissa lääkitysellä voidaan pidentää sen elinikää.

Merkit ja oireet

Koirat, joilla on mopsien enkefaliitti havaitaan merkkejä aivojen ja hermoston toimintahäiriöstä, kuten:

  • Kohtaukset
  • Kävelee ympyrää
  • Tuijottaa kaukaisuuteen
  • Painaa päänsä seinään tai huonekaluja vasten
  • Ataksia (epävakaa liikkeet)
  • Näennäinen sokeus
  • Niskakipu
  • Masennus
  • "Huuto"

Ota yhteyttä eläinlääkäriin heti, jos Mopsillasi esiintyy jokin näistä oireista.

Mopsien enkefaliitti riskihaplotyypin kartoittaminen

Necrotizing meningoencephalitis of Pug Dogs (NME, PDE) eli mopsien enkefaliitin geenitutkimuksissa on tehty alustavia sairauden geneettistä taustaa selittäviä löytöjä. Amerikkalaisen geenitutkijan Kimberly A. Greerin johtama tutkimusryhmä on todennut mopsien enkefaliitilla olevan yhteyttä 0100110/00201/01501 haplotyyppiin. Kummaltakin vanhemmalta peritty (=homotsygotia) riskihaplotyyppi  nostaa sairastumisriskiä 12,75%. Löydöksen perusteella on kehitetty testi, joka kertoo onko kyseisellä koiralla SUURENTUNUTTA RISKIÄ sairastua mopsien enkefaliittiin. HUOM! Ei kerro sairastuuko koira mopsien enkefaliittiin.

Riskihaplotyypin kartoittava testi on hyvä työkalu kasvattajalle, joka haluaa välttää kasvateissaan riskihaplotyypin homotsygotiaa. Riskihaplotyyppiä ei siis tule pyrkiä poistamaan rodusta, vaan vain sen homotsygotiaa tulisi välttää. Sinällään ns. riskihaplotyyppi on haplotyyppi siinä missä muutkin ja rikastuttaa rodun geenipoolin monimuotoisuutta.

Mopsien enkefaliittialttiustestin tilaus Veterinary Genetics Laboratory - Testistä selviää kantaako mopsi riskihaplotyyppiä vai ei (tulokset muodossa N/N, N/S, S/S)

Movetin PDE/NME Sama testi voidaan tilata myös suomalaisen Movetin kautta. koira: PDE/NME (Susceptibility to Pug dog encephalitis/Necrotizing Meningoencephalitis, mopsi)

N/N= Ei kanna riskihaplotyyppiä, ei kohonnutta riskiä sairastua.
N/S= Perinyt toiselta vanhemmaltaan riskihaplotyypin ja toiselta haplotyypin, joka ei nosta sairastumisriskiä.
S/S=Perinyt kummaltakin vanhemmaltaan riskihaplotyypin ja omaa näin 12,75% suuremman riskin sairastua Mopsien enkefaliittiin kuin N/N tai N/S mopsit.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Mopsien mhc-ii geenien kartoitus suomalaisessa populaatiossa liittyen Enkefaliittitutkimukseen; Hannes Lohi, Ranja Eklund ja Minna Virta / Hannes Lohen geeniryhmä (PDE)

Mopsien riskihaplotyypin periytyminen;  Minna Virta / Hannes Lohen geeniryhmä (PDE)

Perimän monimuotoisuuden haasteet mopseilla; Marjut Ritala / Genoscoper Oy (PDE)

Suomalaisten mopsien haplotyypit marraskuu 2011, 2 (PDF)

Suomalaisten mopsien haplotyypit marraskuu 2011, 1 (PDF)

Suomalaisten mopsien haplotyypit helmikuu 2011 (PDF)