JOHTOKUNTA

- Mopsikerhon ylin päättävä elin

- koostuu kuudesta jäsenestä

- päättää: jäsenistä, kennelnimen puolloista, kasvattajalinkeistä (jalostustoimikunnan ehdotuksesta)

- hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja taloutta, laatii toiminta- ja tilikertomukset,tulo- ja menoarviot

sekä toimintasuunnitelmat

- voivat käyttää asiantuntijoita apunaan ja nimetä toimikuntia vuodeksi kerrallaan valmistelemaan asioita

PUHEENJOHTAJA

- kutsuu johtokunnan koolle ja johtaa kokoukset

- ottaa vastaan kennelnimen puoltohakemukset

- kerhon toiminnan yleinen koordinointi

- yhteydessä Kennelliittoon rotujärjestöä koskevissa asioissa

SIHTEERI

- pöytäkirjojen tekeminen

- virallinen posti kennelliitosta

JÄSENSIHTEERI

- vastaanottaa uusien jäsenien hakemukset ja toimittaa ne johtokunnan hyväksyttäväksi

- pitää yllä jäsenrekisteriä

- toimittaa uusille jäsenille alkuvuoden/edelliset lehdet (painosta lähetetään lehdet jäsensihteerille)

- jäsenmaksu uusille jäsenille kirjeen mukana, jossa kerrotaan, että hyväksytty jäseneksi

JALOSTUSTOIMIKUNTA

- jalostustoimikuntaan kuuluu viisi jäsentä

- jalostusohjeiden laadinta

- kasvattajalistat

- jalostusneuvonta

- rodun erikoiskoulutustilaisuudet, kollegiot ja "näytöt"

- JTO:n laadinta

- järjestää jalostustarkastuksia tarvittaessa

JALOSTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJA

- kutsuu jalostustoimikunnan kokoukset koolle

- johtaa jalostustoimikunnan kokouksia

- ottaa vastaan kasvattajalista-anomukset

- yhteydet mopsien tuomarikoulutuksesta vastaaviin tuomareihin

Eeva Reskoon ja Tanya Ahlman-Stockmariin sekä Kennelliittoon

JALOSTUSTOIMIKUNNAN SIHTEERI

- tekee jalostustoimikunnan pöytäkirjat

- terveyskyselyt ja niiden raportointi ja dokumentointi jalostustoimikunnan käyttöön

- vastaa jalostuskyselyihin ja toimittaa ne jalostustoimikunnan käsiteltäviksi

GEENIVASTAAVA

- kaikki geeniasiat

- dla-testin rahallisen tuen hakemukset

PENTUVÄLITTÄJÄ

- ottaa vastaan pentueilmoitukset

- opastaa pennunkyselijöille mistä löytyy yhdistyksen pentulistat

- kertoo pentujen kyselijöille mopseista rotuna ja vastaa heidän kysymyksiinsä

mahdollisuuksien mukaan, ostotilanteesta, kuin myös yleisestä pennun hoidosta

- päivittää yhdistyksen sivuilla olevia pentulistoja

RAHASTONHOITAJA

- pitää kirjaa yhdistyksen taloudesta

- jäsenmaksut, palkkiot, kulukorvaukset, yhteys kirjanpitäjään

PÄÄTOIMITTAJA (Mopsilehti)

- vastaa lehdessä julkaistusta aineistosta (juridisesti yhdessä pj:n kanssa)

- suunnittelee lehden ulkoasun,  taittaa ja viimeistelee sen painokuntoon

- vastaa lehden aikatauluista ja painatuksesta

- ilmoitusmyynti