Kennelliitto velvoittaa rotuyhdistyksen laatimaan jalostuksen ohjesäännöt. Yhdistyksen kasvattajalistalla olevat kasvattajat ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen laatimia jalostuksen ohjesääntöjä.
Suomen Mopsikerho ry:n jalostuksenohjesäännöt on laatinut jalostustoimikunta ja hyväksynyt yhdistyksen johtokunta. Jalostuksen ohjesäännöt otetaan käyttöön 1.1.2021. 
 

Jalostustoimikunnan suositukset, jotka koskevat sekä urosta, että narttua:  

 

 • Hengitys: Jalostuskoirista ainakin toisella osapuolella on oltava hyväksytty kävelytesti suoritettuna. Koiraa, jolla on todettu hengitysvaikeuksia, tai koiraa, jonka hengitysteitä on operoitu, ei saa käyttää jalostukseen.
 • Silmät: Virallinen silmälausunto Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Silmätutkimukselle ei ole alaikärajaa. Alle vuoden ikäiselle tutkimus on voimassa korkeintaan yhden vuoden lausuntopäivästä, muuten silmälausunto on voimassa 36kk. PRA ja perinnöllisiä kaihi tapauksia/epäilyjä ei saa käyttää jalostukseen. Jalostustoimikunta ei suosittele yhdistelmiä, missä molemmilta vanhemmilta tulee samoja perinnölliseksi katsottavia silmäsairauksia. Keratiitin/pigmentin osalta vakavan lausunnon saanutta ei saa yhdistää toiseen vakavan lausunnon saaneeseen. Suotavaa olisi käyttää jalostukseen terveeksi tutkittuja koiria.
 • Polvet: Virallinen polvilausunto Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Koiran on oltava tutkimushetkellä vähintään vuoden ikäinen. Alle kolmevuotiaana tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Vähintään toisella oltava nollan (0/0) polvet. Raja-arvo 1.
 • Immuniteettiongelmat: Allergista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
 • Hylkäävät virheet: Rotumääritelmässä luetellut hylkäävät virheet ovat vikoja, joita jalostuksessa pitää välttää. Hylkääviä virheitä ovat: aggressiivisuus tai voimakasarkuus, selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.
 • Sairasta yksilöä ei saa käyttää jalostukseen.
 • Tutkimustulokset sekä näyttelytulokset on oltava voimassa ennen astutusta. Näyttelytulokset voivat olla myös ulkomailta
 • Poikkeukset:
 • Viralliset terveystarkistukset eivät koske ulkomaalaisessa rekisterissä ja omistuksessa
 • Perustelluista syistä johtuen voi jalostustoimikunta tapauskohtaisesti harkita poikkeamista näistä suosituksista. Poikkeusluvat eivät saa olla jatkuvaa käytäntöä samalta kasvattajalta.
 • Kasvattajan on noudatettava eläinsuojelulakia ja hyvää kenneltapaa.

 

Nartun käytön rajoitukset:

 • Narttu tulee olla 18 kuukautta vanha, eikä saa olla yli seitsemän (7) vuotta vanha pentueen syntyessä.
 • Nartulla voidaan teettää enintään viisi (5) pentuetta siten, että nartun edellisestä penikoimisesta on pentueiden syntymien välisen ajan oltava vähintään 10kuukautta, mutta tätä tiheämpi pennutus sallitaan alle 7-vuotiaalle nartulle yhdenkerran. Tämän jälkeen on oltava vähintään 1,5 vuotta väliä seuraavaan pentueeseen.
 • Näyttelyssä vähintään 2xEH kahdelta eri tuomarilta.
 • Nartun jalostusoikeuden haltijan tulee olla Suomen Mopsikerho ry:n jäsen.

Urosten käytön rajoitukset:

 • -Näyttelyssä vähintään 2xEH kahdelta eri tuomarilta.
 • -Uroksen elinikäisen jälkeläismäärän ei tulisi ylittää 5% rodun populaatiossa yhden sukupolven (4vuotta) aikana syntyneistä pennuista.

Jalostustoimikunnan suositukset tulevalle pentueelle:  

 • -Jalostuksessa olisi suotavaa neljän-viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25%

Poikkeukset:   

 • Viralliset terveystarkastukset eivät koske ulkomaalaisessa rekisterissä ja omistuksessa olevia uroksia. 
 • Perustelluista syistä johtuen voi jalostustoimikunta tapauskohtaisesti harkita poikkeamista näistä suosituksista. Poikkeusluvat eivät saa olla jatkuvaa käytäntöä samalta kasvattajalta.