Pentuvälitykseen pääsee pentueet, jotka täyttävät alla olevat jalostuksen ohjesäännöt. 

Kennelliitto velvoittaa rotuyhdistyksen laatimaan jalostuksen ohjesäännöt. Yhdistyksen kasvattajalistalla olevat kasvattajat ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen laatimia jalostuksen ohjesääntöjä.
Suomen Mopsikerho ry:n jalostuksenohjesäännöt on laatinut jalostustoimikunta ja hyväksynyt yhdistyksen johtokunta.
Jalostuksen ohjesäännöt otetaan käyttöön 1.3.2018
 
Urosten käytön rajoitukset:
-Näyttelyssä vähintään 2xEH kahdelta eri tuomarilta.
-Uroksen elinikäisen jälkeläismäärän ei tulisi ylittää 5% rodun populaatiossa yhden sukupolven (4vuotta) aikana syntyneistä pennuista.
 
Nartun käytön rajoitukset:
-Narttu tulee olla 18 kuukautta vanha, eikä saa olla yli seitsemän (7) vuotta vanha pentueen syntyessä.
-Nartulla voidaan teettää enintään viisi (5) pentuetta siten, että nartun edellisestä penikoimisesta on pentueiden syntymien välisen ajan tulee olla vähintään 10kuukautta, mutta tätä tiheämpi pennutus sallitaan alle 7-vuotiaalle nartulle yhdenkerran. Tämän jälkeen on oltava vähintään 1,5 vuotta väliä seuraavaan pentueeseen.
-Näyttelyssä vähintään 2xEH kahdelta eri tuomarilta.
-Nartun jalostusoikeuden haltijantulee olla Suomen Mopsikerho ry:n jäsen.
 
Suositukset tulevalle pentueelle:
-Jalostuksessa olisi suotavaa neljän-viiden sukupolven perusteella lasketunsukusiitosasteen pitämistä alle 6,25%
-Olisi suotavaa, että tulevilla pennuilla ei olisi suurentunutta riskiä sairastua mopsien enkefaliittiin. Normaali/heterotsygoottinen N/N tai N/S
 
Terveys:
-Hengitys:Jalostuskoirien on läpäistävä kävelytesti. (Tutkimuspakko astuu voimaan vasta sitten, kun tutkimusta voidaan toteuttaa tasapuolisesti kaikkien kesken ympäri Suomen. Tutkimusta silti suositellaan tehtäväksi jo nyt jalostuskoirille). Koiraa jolla on todettu hengitysvaikeuksia, tai koiraa jonka hengitysteitä on operoitu, ei saa käyttää jalostukseen.
-Silmät: Virallinen silmälausunto Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Silmätutkimukselle ei ole alaikärajaa. Alle vuoden ikäiselle tutkimus on voimassa korkeintaan yhden vuoden lausuntopäivästä. PRA ja perinnöllisiä kaihi tapauksia/epäilyjä ei saa käyttää jalostukseen. Jalostustoimikunta ei suosittele yhdistelmiä, missä molemmilta vanhemmilta tulee samoja perinnölliseksi katsottavia silmäsairauksia. Suotavaa olisi käyttää jalostukseen terveeksi tutkittuja koiria.
-Polvet: Virallinen polvilausunto Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Koiran on oltava tutkimushetkellä vähintään vuoden ikäinen. Alle kolmevuotiaana tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Vähintään toisella oltava nollan (0/0) polvet. Raja-arvo 1.
-Sydän: Virallinen sydänlausunto. Koiraa, jolla on perinnölliseksi todettu sydänvika, eisaa käyttää jalostukseen. Yhdistelmää, joka on tuottanut sydänsairaan jälkeläisen, ei saa uusia.
-Enkefaliitti: Virallinen mopsien enkefaliitin alttiustesti (tulos: N/N, N/S, S/S) tai tulospääteltävissä. Mikäli toisella ei ole riskihaplotyyppiä, niin toisen ei tarvitse olla testattu. Olisi suotavaa, että tulevilla pennuilla ei olisi suurentunutta riskiä sairastua mopsien enkefaliittiin. Normaali/heterotsygoottinen N/N tai N/S.
-Immuniteettiongelmat: Allergista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
-Hylkäävät virheet: Rotumääritelmässä luetellut hylkäävät virheet ovat vikoja, joita jalostuksessa pitää välttää. Hylkääviä virheitä ovat: aggressiivisuus tai voimakasarkuus, selvästi epänormaali rakenne taikäyttäytyminen.
-Sairasta yksilöä ei saa käyttää jalostukseen.
 
Tutkimustulokset on oltava voimassa ennen astutusta.
 
Poikkeukset:
-Viralliset terveystarkistukset eivät koske ulkomaalaisessa rekisterissä ja omistuksessa
olevia uroksia.
-Perustelluista syistä johtuen voi jalostustoimikunta tapauskohtaisesti harkita poikkeamista näistä suosituksista. Poikkeusluvat eivät saa olla jatkuvaa käytäntöä samalta kasvattajalta.
 
Kasvattajan on noudatettava eläinsuojelulakia ja hyvää kenneltapaa.

 

Lyhenteiden selitykset:

X= suoritettu

Näyttelyt = X mikäli isällä/emällä jalostusohjesäännöt täyttävä näyttelytulos
Sydän, Polvet, Silmät = X mikäli isällä/emällä jalostusohjesäännöt täyttävä virallinen terveystulos. Tulos näkyvissä  ko koiran kohdalla.
PDE testi = X mikäli Koira DLA tai alttiustestillä testattu ja tieto mopsikerhon käytössä.

                                

                         VÄLITYKSESSÄ OLEVAT PENTUEET

 

    EI TÄLLÄ HETKELLÄ

 

 

 

  


Pentu SKL:n jalostustietojärjästelmässä


Täyttää mopsikerhon suositukset

KYLLÄ

    Syntyneet Myynnissä

Syntynyt / Luovutus

 11.7.2019 /
kun pennut on 8vko:a

4 fawnurosta
2 fawn narttua

 
3 fawn urosta

Kasvattaja

 Sanna Rahkala, Tornio

Puh. /e-mail

 +358 4563 08524 / sanna.rahkala(a)gmail.com

Kotisivut

 Kennel Blackviola's

Sukusiitos%

 0,00%

Isä

 Ahlehoff's Yongblood

Näyttelyt

Sydän

Polvet

Silmät    

PDE testi

He JW-18
JW-18 
oireeton  0/0  ei todettu perinnöllisä
silmäsairauksia 
N/N

Emä

 Lowrider's Magica De Hex

Näyttelyt

Sydän

Polvet

Silmät

PDE testi

 FI MVA  oireeton  0/0 ei todettu perinnöllisiä
silmäsairauksia 
pääteltävissä
N/N 

Lisätietoja

 

 

 

 

 

 


Yhdistelmä SKL:n jalostustietojärjästelmässä

Täyttää mopsikerhon suositukset

KYLLÄ  

    Syntyneet Myynnissä

Syntynyt / Luovutus

18.6.2019 /
13.8.2019

4 mustaa urosta
1 musta narttu
1 fawn uroa
1 fawn narttu

 
1 musta uros
1 musta narttu

Kasvattaja

 Lila Gunnar, 26840 Kortela / lila.gunnar (a) gmail.com

Puh. /e-mail

 040-545  4001

Kotisivut

 Kennel Pimuliinin

Sukusiitos%

 0,00%

Isä

 RiishillUrkki Uljas

Näyttelyt

Sydän

Polvet

Silmät    

PDE testi

er /sa   oireeton 0 / 0  ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia   N/N

Emä

 Habanero De Javu Exclusive Pearl

Näyttelyt

Sydän

Polvet

Silmät

PDE testi

 eri / sa  oireeton  0 / 0 ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia  N / N 

Lisätietoja

 

 

 

 MUUT VÄLITYKSESSÄ OLEVAT MOPSIT:

 EI TÄLLÄ HETKELLÄ

 

 MALLIPOHJA

 


Yhdistelmä SKL:n jalostustietojärjästelmässä


Täyttää mopsikerhon suositukset

KYLLÄ / poikkeuslupa

    Syntyneet Myynnissä


Syntynyt /
Luovutus 

 

Kasvattaja

 

Puh. /e-mail

 


Kotisivut

 

Sukusiitos%

 

Isä

 

Näyttelyt

Sydän

Polvet

Silmät    

PDE testi

         

Emä

 

Näyttelyt

Sydän

Polvet

Silmät

PDE testi

         

Lisätietoja