Pentuvälitykseen pääsee pentueet, jotka täyttävät alla olevat jalostuksen ohjesäännöt. 

Jalostustoimikunnan suositukset, jotka koskevat sekä urosta, että narttua:  

 • -Hengitys: Jalostuskoirista ainakin toisella osapuolella on oltava hyväksytty kävelytesti suoritettuna. Koiraa, jolla on todettu hengitysvaikeuksia, tai koiraa, jonka hengitysteitä on operoitu, ei saa käyttää jalostukseen.
 • -Silmät: Virallinen silmälausunto Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Silmätutkimukselle ei ole alaikärajaa. Alle vuoden ikäiselle tutkimus on voimassa korkeintaan yhden vuoden lausuntopäivästä, muuten silmälausunto on voimassa 36kk. PRA ja perinnöllisiä kaihi tapauksia/epäilyjä ei saa käyttää jalostukseen. Jalostustoimikunta ei suosittele yhdistelmiä, missä molemmilta vanhemmilta tulee samoja perinnölliseksi katsottavia silmäsairauksia. Keratiitin/pigmentin osalta vakavan lausunnon saanutta ei saa yhdistää toiseen vakavan lausunnon saaneeseen. Suotavaa olisi käyttää jalostukseen terveeksi tutkittuja koiria.
 • -Polvet: Virallinen polvilausunto Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Koiran on oltava tutkimushetkellä vähintään vuoden ikäinen. Alle kolmevuotiaana tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Vähintään toisella oltava nollan (0/0) polvet. Raja-arvo 1.
 • -Immuniteettiongelmat: Allergista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
 • -Hylkäävät virheet: Rotumääritelmässä luetellut hylkäävät virheet ovat vikoja, joita jalostuksessa pitää välttää. Hylkääviä virheitä ovat: aggressiivisuus tai voimakasarkuus, selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.
 • -Sairasta yksilöä ei saa käyttää jalostukseen. 
 • Tutkimustulokset sekä näyttelytulokset on oltava voimassa ennen astutusta. Näyttelytulokset voivat olla myös ulkomailta.
 • Poikkeukset: 
 • -Viralliset terveystarkistukset eivät koske ulkomaalaisessa rekisterissä ja omistuksessa

olevia uroksia.

 • -Perustelluista syistä johtuen voi jalostustoimikunta tapauskohtaisesti harkita poikkeamista näistä suosituksista. Poikkeusluvat eivät saa olla jatkuvaa käytäntöä samalta kasvattajalta.
 • Kasvattajan on noudatettava eläinsuojelulakia ja hyvää kenneltapaa.

Nartun käytön rajoitukset:

 • Narttu tulee olla 18 kuukautta vanha, eikä saa olla yli seitsemän (7) vuotta vanha pentueen syntyessä.
 • Nartulla voidaan teettää enintään viisi (5) pentuetta siten, että nartun edellisestä penikoimisesta on pentueiden syntymien välisen ajan oltava vähintään 10kuukautta, mutta tätä tiheämpi pennutus sallitaan alle 7-vuotiaalle nartulle yhdenkerran. Tämän jälkeen on oltava vähintään 1,5 vuotta väliä seuraavaan pentueeseen.
 • Näyttelyssä vähintään 2xEH kahdelta eri tuomarilta.
 • Nartun jalostusoikeuden haltijan tulee olla Suomen Mopsikerho ry:n jäsen. 

Urosten käytön rajoitukset:

 • -Näyttelyssä vähintään 2xEH kahdelta eri tuomarilta.
 • -Uroksen elinikäisen jälkeläismäärän ei tulisi ylittää 5% rodun populaatiossa yhden sukupolven (4vuotta) aikana syntyneistä pennuista.

Jalostustoimikunnan suositukset tulevalle pentueelle:  

 • -Jalostuksessa olisi suotavaa neljän-viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25%

Poikkeukset:   

 • Viralliset terveystarkastukset eivät koske ulkomaalaisessa rekisterissä ja omistuksessa olevia uroksia. 
 • Perustelluista syistä johtuen voi jalostustoimikunta tapauskohtaisesti harkita poikkeamista näistä suosituksista. Poikkeusluvat eivät saa olla jatkuvaa käytäntöä samalta kasvattajalta.

  Jalostustoimikunnan suositukset, jotka koskevat sekä urosta, että narttua:  

  • -Hengitys: Jalostuskoirista ainakin toisella osapuolella on oltava hyväksytty kävelytesti suoritettuna. Koiraa, jolla on todettu hengitysvaikeuksia, tai koiraa, jonka hengitysteitä on operoitu, ei saa käyttää jalostukseen.
  • -Silmät: Virallinen silmälausunto Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Silmätutkimukselle ei ole alaikärajaa. Alle vuoden ikäiselle tutkimus on voimassa korkeintaan yhden vuoden lausuntopäivästä, muuten silmälausunto on voimassa 36kk. PRA ja perinnöllisiä kaihi tapauksia/epäilyjä ei saa käyttää jalostukseen. Jalostustoimikunta ei suosittele yhdistelmiä, missä molemmilta vanhemmilta tulee samoja perinnölliseksi katsottavia silmäsairauksia. Keratiitin/pigmentin osalta vakavan lausunnon saanutta ei saa yhdistää toiseen vakavan lausunnon saaneeseen. Suotavaa olisi käyttää jalostukseen terveeksi tutkittuja koiria.
  • -Polvet: Virallinen polvilausunto Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Koiran on oltava tutkimushetkellä vähintään vuoden ikäinen. Alle kolmevuotiaana tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Vähintään toisella oltava nollan (0/0) polvet. Raja-arvo 1.
  • -Immuniteettiongelmat: Allergista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
  • -Hylkäävät virheet: Rotumääritelmässä luetellut hylkäävät virheet ovat vikoja, joita jalostuksessa pitää välttää. Hylkääviä virheitä ovat: aggressiivisuus tai voimakasarkuus, selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.
  • -Sairasta yksilöä ei saa käyttää jalostukseen. 
  • Tutkimustulokset sekä näyttelytulokset on oltava voimassa ennen astutusta. Näyttelytulokset voivat olla myös ulkomailta.
  • Poikkeukset: 
  • -Viralliset terveystarkistukset eivät koske ulkomaalaisessa rekisterissä ja omistuksessa

  olevia uroksia.

  • -Perustelluista syistä johtuen voi jalostustoimikunta tapauskohtaisesti harkita poikkeamista näistä suosituksista. Poikkeusluvat eivät saa olla jatkuvaa käytäntöä samalta kasvattajalta.
  • Kasvattajan on noudatettava eläinsuojelulakia ja hyvää kenneltapaa.

  Nartun käytön rajoitukset:

  • Narttu tulee olla 18 kuukautta vanha, eikä saa olla yli seitsemän (7) vuotta vanha pentueen syntyessä.
  • Nartulla voidaan teettää enintään viisi (5) pentuetta siten, että nartun edellisestä penikoimisesta on pentueiden syntymien välisen ajan oltava vähintään 10kuukautta, mutta tätä tiheämpi pennutus sallitaan alle 7-vuotiaalle nartulle yhdenkerran. Tämän jälkeen on oltava vähintään 1,5 vuotta väliä seuraavaan pentueeseen.
  • Näyttelyssä vähintään 2xEH kahdelta eri tuomarilta.
  • Nartun jalostusoikeuden haltijan tulee olla Suomen Mopsikerho ry:n jäsen. 

  Urosten käytön rajoitukset:

  • -Näyttelyssä vähintään 2xEH kahdelta eri tuomarilta.
  • -Uroksen elinikäisen jälkeläismäärän ei tulisi ylittää 5% rodun populaatiossa yhden sukupolven (4vuotta) aikana syntyneistä pennuista.

  Jalostustoimikunnan suositukset tulevalle pentueelle:  

  • -Jalostuksessa olisi suotavaa neljän-viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25%

  Poikkeukset:   

  • Viralliset terveystarkastukset eivät koske ulkomaalaisessa rekisterissä ja omistuksessa olevia uroksia. 
  • Perustelluista syistä johtuen voi jalostustoimikunta tapauskohtaisesti harkita poikkeamista näistä suosituksista. Poikkeusluvat eivät saa olla jatkuvaa käytäntöä samalta kasvattajalta.

Lyhenteiden selitykset:

X= suoritettu

Näyttelyt = X mikäli isällä/emällä jalostusohjesäännöt täyttävä näyttelytulos
Sydän, Polvet, Silmät = X mikäli isällä/emällä jalostusohjesäännöt täyttävä virallinen terveystulos. Tulos näkyvissä  ko koiran kohdalla.

                                

                         VÄLITYKSESSÄ OLEVAT PENTUEET

  

 

 

 


Yhdistelmä SKL:n jalostustietojärjästelmässä


Täyttää mopsikerhon suositukset

KYLLÄ 

   Luovutus Syntynyt Myynnissä

Syntynyt / Luovutus


06.05.2021 /
01.07.2021

2 fawn urosta
1 musta uros

1 fawn narttu
2 mustaa narttua


1 musta uros
1 musta narttu
1 fawn narttu

Kasvattaja

 Leila Mytty   16300 Orimattila

Puh. /e-mail

040-540 7011  /  leila.mytty (a) gmail.com

Kotisivut

Sukusiitos%

 2,42%

Isä

 Lonely Rider's Steel Panther

Näyttelyt

Silmät

Polvet

 Kävelytesti

 

 X X X  

Emä

 Xeriex's Double Trouble Of Nettle Hill

Näyttelyt

Silmät

Polvet

 Kävelytesti

 

 X  X  X    

Lisätietoja

 

 

 

 

 

 MUUT VÄLITYKSESSÄ OLEVAT MOPSIT:

 EI TÄLLÄ HETKELLÄ

 

 MALLIPOHJA

 


Yhdistelmä SKL:n jalostustietojärjästelmässä


Täyttää mopsikerhon suositukset

KYLLÄ / poikkeuslupa

    Syntynyt Myynnissä


Syntynyt /
Luovutus 

 

Kasvattaja

 

Puh. /e-mail

 


Kotisivut

 

Sukusiitos%

 

Isä

 

Näyttelyt

Silmät

Polvet

 Kävelytesti

 

         

Emä

 

Näyttelyt

Silmät

Polvet

 Kävelytesti

 

         

Lisätietoja