Pentuvälitykseen pääsee pentueet, jotka täyttävät alla olevat jalostuksen ohjesäännöt. 

Pentuvälityksessä siirtymävaihe. Ennen 1.6.2016 astutetut pentueet, jotka syntyvät 1.6.2016 jälkeen, pääsevät vielä vanhojen jalostuksen ohjesääntöjen mukaan listoille. 1.6.2016 jälkeen astutetuilta pentueilta vaaditaan uusien jalostuksen ohjesääntöjen täyttäminen.

 
Kennelliitto velvoittaa rotuyhdistyksen laatimaan jalostuksen ohjesäännöt. Yhdistyksen kasvattajalistalla olevat kasvattajat ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen laatimia jalostuksen ohjesääntöjä.
Suomen Mopsikerho ry:n jalostuksenohjesäännöt on laatinut jalostustoimikunta ja hyväksynyt yhdistyksen johtokunta.
Jalostuksen ohjesäännöt otetaan käyttöön 1.6.2016
 
Urosten käytön rajoitukset:
-Näyttelyssä vähintään 3xERI kolmelta eri tuomarilta.
-Uroksen elinikäisen jälkeläismäärän ei tulisi ylittää 5% rodun populaatiossa yhden sukupolven (4vuotta) aikana syntyneistä pennuista.
 
Nartun käytön rajoitukset:
-Narttu tulee olla 18 kuukautta vanha, eikä saa olla yli seitsemän (7) vuotta vanhapentueen syntyessä.
-Nartulla voidaan teettää enintään viisi (5) pentuetta siten, että nartun edellisestä penikoimisesta on pentueiden syntymien välisen ajan tulee olla vähintään 10kuukautta, mutta tätä tiheämpi pennutus sallitaan alle 7-vuotiaalle nartulle yhdenkerran. Tämän jälkeen on oltava vähintään 1,5 vuotta väliä seuraavaan pentueeseen.
-Näyttelyssä vähintään 3xEH kolmelta eri tuomarilta.
-Nartun jalostusoikeuden haltijantulee olla Suomen Mopsikerho ry:n jäsen.
 
Suositukset tulevalle pentueelle:
-Jalostuksessa olisi suotavaa neljän-viiden sukupolven perusteella lasketunsukusiitosasteen pitämistä alle 6,25%
-Olisi suotavaa, että tulevilla pennuilla ei olisi suurentunutta riskiä sairastua mopsien enkefaliittiin. Normaali/heterotsygoottinen N/N tai N/S
 
Terveys:
-Hengitys:Jalostuskoirien on läpäistävä hengitystietutkimus. (tutkimuspakko astuuvoimaan vasta sitten kun saadaan sopiva tutkimus valmiiksi, jota voidaan toteuttaaympäri Suomen). Koiraa jolla on todettu hengitysvaikeuksia, tai koiraa jonka hengitysteitä on operoitu, ei saa käyttää jalostukseen.
-Silmät: Virallinen silmälausunto Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. PRA ja perinnöllisiä kaihi tapauksia/epäilyjä ei saa käyttää jalostukseen. Jalostustoimikunta ei suosittele yhdistelmiä, missä molemmilta vanhemmilta tulee samoja perinnölliseksi katsottavia silmäsairauksia. Suositeltavaa olisi käyttää jalostukseen terveeksi tutkittuja koiria.
-Polvet: Virallinen polvilausunto Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Vähintään toisella oltava nollan (0/0) polvet. Raja-arvo 1.
-Sydän: Virallinen sydänlausunto. Koiraa, jolla on perinnölliseksi todettu sydänvika, eisaa käyttää jalostukseen. Yhdistelmää, joka on tuottanut sydänsairaan jälkeläisen, ei saa uusia.
-Enkefaliitti: Virallinen mopsien enkefaliitin alttiustesti (tulos: N/N, N/S, S/S) tai tulospääteltävissä. Mikäli toisella ei ole riskihaplotyyppiä, niin toisen ei tarvitse olla testattu.
-Immuniteettiongelmat: Allergista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
-Hylkäävät virheet: Rotumääritelmässä luetellut hylkäävät virheet ovat vikoja, joita jalostuksessa pitää välttää. Hylkääviä virheitä ovat: aggressiivisuus tai voimakasarkuus, selvästi epänormaali rakenne taikäyttäytyminen.
-Sairasta yksilöä ei saa käyttää jalostukseen.
 
Poikkeukset:
-Viralliset terveystarkistukset eivät koske ulkomaalaisessa rekisterissä ja omistuksessa
olevia uroksia.
-Perustelluista syistä johtuen voi jalostustoimikunta tapauskohtaisesti harkita poikkeamista näistä suosituksista. Poikkeusluvat eivät saa olla jatkuvaa käytäntöä samalta kasvattajalta.
 
Kasvattajan on noudatettava eläinsuojelulakia ja hyvää kenneltapaa.

 

Lyhenteiden selitykset:

X= suoritettu

Näyttelyt = X mikäli isällä/emällä jalostusohjesäännöt täyttävä näyttelytulos
Sydän, Polvet, Silmät = X mikäli isällä/emällä jalostusohjesäännöt täyttävä virallinen terveystulos. Tulos näkyvissä  ko koiran kohdalla.
PDE testi = X mikäli Koira DLA tai alttiustestillä testattu ja tieto mopsikerhon käytössä.

                                

                                                                                                                                          

 

VÄLITYKSESSÄ OLEVAT PENTUEET

 

 

Yhdistelmä SKL:n jalostustietojärjästelmässä


Täyttää mopsikerhon suositukset

KYLLÄ 

    Syntyneet Myynnissä

Syntynyt / Luovutus


20.11.2017 /
15.01.2018 >


2 mustaa urosta
3 fawn narttua


2 mustaa urosta
3 fawn narttua

Kasvattaja

 Riitta Liusvaara, 29600 Noormarkku

Puh. /e-mail

 0440 499 989 / riitta.liusvaara (a) wippies.fi

Kotisivut

 facebook

Sukusiitos%

 1,56 %

Isä

 Romeo Cavalli Magic Guise

Näyttelyt

Sydän

Polvet

Silmät    

PDE testi

 X X X X X

Emä

 Habanero De Javu O My Girl

Näyttelyt

Sydän

Polvet

Silmät

PDE testi

 X X X X X

Lisätietoja

 

 

 

 

 

  

 

 

 MUUT VÄLITYKSESSÄ OLEVAT MOPSIT:

 

EI TÄLLÄ HETKELLÄ

 

 

  

 

 

 

 

MALLIPOHJA


Yhdistelmä SKL:n jalostustietojärjästelmässä


Täyttää mopsikerhon suositukset

KYLLÄ / poikkeuslupa

    Syntyneet Myynnissä


Syntynyt /
Luovutus 

 

Kasvattaja

 

Puh. /e-mail

 


Kotisivut

 

Sukusiitos%

 

Isä

 

Näyttelyt

Sydän

Polvet

Silmät    

PDE testi

         

Emä

 

Näyttelyt

Sydän

Polvet

Silmät

PDE testi

         

Lisätietoja