Kennelnimen puoltohakemus (PDF)

Tämä lomake ja kopio kasvattajakurssin todistuksesta toimitetaan puheenjohtajalle
yhteystiedot löydät täältä