dsc 8255

Mopsikerho on laatinut uudet jalostuksen ohjesäännöt, jotka astuvat voimaan 1.6.2016

Kasvattajat, jotka haluavat kennelin yhteystiedot näkyviin kerhon kasvattajasivuille, joutuvat jatkossa sitoutumaan noudattamaan kerhon laatimia jalostuksen ohjesääntöjä. 1.6.2016 kasvattajalista tyhjennetään ja sinne laitetaan vain kasvattajasitoumuslomakkeen täyttäneet ja allekirjoittaneet kasvattajat. Myös nyt kasvattajalistalla olevat kasvattajat joutuvat täyttämään lomakkeen, muuten yhteystiedot poistetaan. Kasvattajasitoumuslomakkeen voi tulostaa, täyttää ja palauttaa jo ennen 1.6.2016. 

Jalostuohjeissa vaadittu hengitystietutkimus tulee vasta sitten pakolliseksi, kun testi saadaan lopullisesti valmiiksi. Alustava aikataulu hengitystietutkimukselle on vuoden loppupuolella.

Kerhon pentuvälitykseen otetaan 1.6.2016 jälkeen vain jalostuksen ohjesäännöt täyttävät pentueet välitykseen.

Uudet jalostuksen ohjesäännöt ja kasvattajasitoumuslomakkeen löydät alla olevista linkeistä:

JALOSTUKSEN OHJESÄÄNNÖT

KASVATTAJASITOUMUSLOMAKE

Kasvattajasitoumuslomakkeen palautus kerhon jalostustoimikunnan sihteerille (osoite löytyy kerhon yhteystiedoista)