SUOMEN MOPSIKERHO RY:N VUOSIKOKOUS

 

Lauantaina 29.2.2019 klo 12:00 alkaen Kariston Nesteen kabinetissa,

Osoitteessa: Kauppiaankatu 1, 15150 LAHTI

 

Valtakirjojen tarkistaminen aloitetaan klo 11:30

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 21§:ssä mainitut asiat, vuosikokoukselle esitettävä

pevisa-ehdotus, sekä johtokunnalle valtuutuksien myöntäminen JTO:n päivitystä varten.

 

 EHDOTUS : SILMÄT, POLVET JA KÄVELYTESTI: Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla polvitutkimuslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto sekä hyväksytty kävelytestitulos. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 36 kk vanhempi, polvitutkimuslausunto 24 kk vanhempi (paitsi yli kolmen vuoden iässä tutkittuna polvilausunto on voimassa ilman määräaikaa), kävelytesti täytyy olla suoritettu vähintään 18 kuukauden ikäisenä, kävelytesti ei koske yli 7 vuotiaita koiria. Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (koirarekisteriohjeen kohta 9, 2 pentuetta/uros).

 

Tervetuloa,

Johtokunta

 

VALTAKIRJA (pdf)

VALTAKIRJA (docx)