Tänään olemme saaneet tietää Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan päätöksen mopsien pevisasta ja JTO:sta. Päätös luettavissa alla:

JTT:n päätös 10.9.2019 (8/2019):

Mopsin JTO hyväksytään kommentein ja korjauksin vuodeksi 2020.

Toimikunta hyväksyy mopsille seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:

Pentujen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitutkimus- ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 36 kk vanhempi.

Ohjelma on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2020.

Toimikunta pyytää rotujärjestöltä selvitystä ja perustelut siitä, miksi kävelytestaus ei ole mukana PEVISA-esityksessä ja edellyttää, että kävelytestaukset liitetään rodun PEVISA-ohjelmaan vuoden 2021 alusta.

Ulkomaisia uroksia koskeva Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukainen poikkeus: ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.

Rotujärjestöä muistutetaan siitä, että PEVISA-säännön mukaan rotujärjestön tulee tiedottaa jäsenistölleen hyväksytystä rotukohtaisesta PEVISA-ohjelmasta mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja kattavasti.

Rotujärjestön on seurattava PEVISA-ohjelman vaikutusta ja rodun kehitystä sekä toimitettava rodun JTO-esitys jalostustieteelliselle toimikunnalle ennen seuraavan PEVISA-ohjelman vahvistamista.