Mopsikerho on lähettänyt pevisa-anomuksen toukokuussa ja päätöstä pevisan hyväksymisestä/hylkäämisestä odotetaan lähiaikoina.

Nyt kaikkien kasvattajien on kuitenkin hyvä alkaa valmistautumaan pevisan tuloon, että mahdollisen pevisan voimaantullessa saa pentueet rekisteröityä.

Kennelliitolle lähetetyn anomuksen sisältönä oli seuraavaa:

SILMÄT JA POLVET: Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla polvitutkimuslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 36 kk vanhempi, polvitutkimuslausunto 24 kk vanhempi (paitsi yli kolmen vuoden iässä tutkittuna polvilausunto on voimassa ilman määräaikaa). Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (koirarekisteriohjeen kohta 9, 2 pentuetta/uros).

Jos pevisa-anomus hyväksytään, niin pevisa astuisi voimaan 1.1.2020